top of page

Vestmekaniske X Merdslippen


Vestmekaniske har produsert deler til Merdslippen sitt innovative prosjekt «GreenBag», som er en flytende lukket merd.


Foto: Merdslippen

GreenBag er en lukket posemerd, som gir oppdretter bedre kontroll. Vann inn kan filtreres og UV-behandles, slik at lus unngås, og slam i utgående vann samles opp. Dybdejusterbart vanninntak gir mulighet for temperaturoptimalisering og bedre vekst. GreenBag legger til rette for god fiskevelferd og effektiv matproduksjon samtidig som det ytre miljøet ivaretas, forteller daglig leder Vidar Vangen.


Under utviklingen av systemet har Vestmekaniske maskinert og produsert deler, alt fra rustfritt, PEHD og svartstål. – Det er fint å kunne være med på et prosjekt som har som mål å bedre miljøet, forteller Tom Fagerthun, avdelingsleder, Vestmekaniske. Merdslippens hovedfokus er å utvikle og levere løsninger for oppdrett som ivaretar hensyn til god helse og velferd for fisken gjennom å tilrettelegge for et best mulig vannmiljø.


Du kan lese mer om systemet her.

Foto: Merdslippen

Comments


bottom of page