top of page

Vestmekaniske bidrar i Innovasjonsprosjekt.

Vestmekaniske er tildelt kontrakt med Sealift Systems AS for å produsere og bidra i utviklingen av et innovasjonsprosjekt. Prosjektet tar for seg å lage et redningssystem for passasjerbåter under 24 meter.


01.01 2020 vil det komme en endring i IMOs regler for hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip. Dette betyr at alle fartøy som bygges etter HSC 2000 koden etter 01.01.2020 vil bli berørt av de nye reglene. Dette medfører at fartøyene trenger et redningssystem som tillater dem å hente opp en hjelpeløs person fra vannet i horisontal til nær horisontal posisjon.


Sammen med Sealift Systems AS og deres samarbeidspartnere, Norled As og Rødne As, skal Vestmekaniske delta i utvikling, produksjon og testing av det nye systemet. – Det blir et spennende prosjekt å delta i. Vi har god erfaring med utviklingsprosjekter og ser frem til å ta fatt på dette, forteller Karl Ole Lynbø, daglig leder i Vestmekaniske.Comments


bottom of page