top of page

Produksjon av redningssystem for Sealift Systems As


Vestmekaniske har produsert sitt tredje Sealift Rescue redningssystem for selskapet Sealift Systems As.


Redningssystemet brukes på beredskapsfartøy rundt om i verden og består av en kurv som er festet til en pidestall som svinges ut over skutesiden og ned i sjøen. Så snart objektet/personen er i kurven, løftes kurven opp og svinges inn over dekk. Systemet styres via remote controll og kan brukes i alle vær og klimatiske forhold.
«Det unike med denne leveransen er at vi har stått for produksjonen av hele systemet, både pidestallen og kurven. Tidligere har vi ikke produsert pidestallen til systemet, dette har vi gjort nå og vi kom frem til en god løsning sammen med kunden» forteller Karl Ole Lyngbø.


Bilde viser Sealift Rescue på MS Vos Famous, Produsert av Vestmekaniske i 2017.

«Kurven på systemet er ca 50 kvadratmeter stor, og systemet har en SWL på 2,5 tonn, så det er mange krefter i sving her» fortsetter han.


Verksmester Trond Ove Wik kan fortelle at det kreves en god del kunnskap for å produsere et slikt system; - Det kreves mye fagkunnskap, planlegging og flinke samarbeidspartnere for å lage et slikt system. Ettersom vi har egen maskinerings- og vannskjæreavdeling har vi produsert mesteparten av delene selv. Dette har gjort det enkelt for oss å kontrollere prosessen hele veien. For å komme i mål med prosjektet har vi hatt god nytte av våre allsidige fagfolk med kompetanse innen hydraulikk produksjon, maritim installasjon og fra verftsindustrien, samt våre flinke ingeniører. I tillegg har vi hatt flinke samarbeidspartnere som har levert god kvalitet gjennom prosjektet.


Bilde viser systemet under produksjon. TV: Pidestallen, TH: Deler av kurv for sammenstilling.


Systemet er nå på vei til Aserbajdsjan (Azerbaijan) og skal påmonteres et fartøy som skal gå i Kaspihavet. I tillegg til det store redningssystemet produserte Vestmekaniske et mindre redningssystem til en FRDC, kalt Sealift FRDC redningssystem.


Bilde av Sealift FRDC produsert av Vestmekaniske.I tillegg til denne leveransen har Vestmekaniske levert flere mindre system til Sealift Systems. Vi har blant annet arbeidet med Sealift FEB som er et innovasjonsprosjekt med flere norske aktører, samt Sealift FRC/FRDC som du kan lese mer om her.
Comments


bottom of page