top of page

Nytt høstesystem til Lerøy Ocean Harvest

Sammen med Lerøy Ocean Harvest utvikler Vestmekaniske nytt utstyr for høsting av tare.

- Dette er et godt og fruktbart samarbeid for å optimalisere høsting og prosessering, forteller Ole Christian Kjerrgård fra Lerøy Ocean Harvest. - Det å utvikle høstesystemer er viktig for å få en rask og effektiv prosessering av store volum samtidig som man ivaretar kvaliteten på produktet.
- Høstesystemet i seg selv fungerer på den måten at når taren kommer opp av sjøen, går tauet som taren er festet på inn i en avskraper. Deretter faller tarebladene på et transportbånd som føres inn i en kvern. Her blir taren malt opp og sendt videre gjennom en transportskrue før den ender opp i en tank. Taren fordeles så jevnt i tankene slik at volumet utnyttes maksimalt, forteller daglig leder Karl Ole Lyngbø.

Tang og tare i stor grad uutnyttete ressurser som vokser fritt i de norske farvann – med uante muligheter!


På Lerøy sine nettsider kan man lese at tang og tare i stor grad uutnyttete ressurser som vokser fritt i de norske farvann – med uante muligheter for bruk innen fôr, mat, medisin, biodrivstoff, kosttilskudd & gjødsel. Visjonen til Ocean Forest er å mangedoble matproduksjon fra havet på en bærekraftig måte ved også å høste på lavere nivå i næringskjede.Vestmekaniske utvikler, designer og produserer systemet i samarbeid med Lerøy Ocean Harvest.Kilde: https://www.leroyseafood.com/no/barekraft/ocean-forest/

Comments


bottom of page